Samtalsterapi inom psykosyntes, PsA

gron-citat

Samtalsterapi för enskilda och par

Du har dina skäl att läsa det här. Kanske känner du längtan efter något nytt, kanske en underliggande oro eller en obalanserad känslighet. Eller en önskan att få större tillgång till din kreativitet. Under det gångna året har jag guidat flera klienter som lidit av ett medberoende och flera yngre män som har haft svårt med sin ilska.

Hur läget än är så har du kommit rätt; du är välkommen med det som är viktigt för dig.

Jag har tid för dig. Jag heter Christer Ahlgren och arbetar med individuell samtalsterapi inom psykosyntes. Jag stöder också bolagsstyrelser för effektivt strategiskt samarbete.

 

Christer Ahlgren psykosyntesterapeut, PsA.

I mitt yrkesliv har jag varit företagskonsult och marknadschef i företag i Sverige och utomlands. Genom åren har uppdragen ibland handlat om krishantering. Just här började mitt intresse för psykologi i olika former och hur olika händelser i tiden påverkar våra möjligheter att fatta beslut.

Det blev tydligt hur viktigt det är att stötta och guida berörda individer och grupper än att enbart fokusera på det formella kommunikationsarbetet. Min egen tidiga livshistoria har också varit en av drivkrafterna. Genom utbildningen till diplomerad psykosyntesterapeut på PsykosyntesAkademien, PsA, hamnade bitarna på plats.

Idag arbetar jag med klienter som lider av medberoende till närståendes problematik, av att ofta vara arga, att ha en obalanserad känslighet eller lida av sorg och nedstämdhet under längre tid. Ibland sägs att kreativiteten ha mist glädje och uttryck.

Jag ser dig i ett helhetsperspektiv som inkluderar dina erfarenheter men också din outnyttjade energi.

Vid sidan om samtalsterapin arbetar jag för bolags styrelser för att stödja ledamöterna i deras strategiska  arbete. Jag är medlem i Styrelseakademin Stockholm. Genom utbildningen på PsykosyntesAkademin  är jag knuten till yrkesföreningen European Association for Psychotherapy (EAAP) och är medlem i den svenska yrkesföreningen Psykosyntesföreningen (PsF).

Jag välkomnar dig som enskild, i par eller i grupp till  stödsamtal och samtalsterapi. I mitt nätverk finns andra specialister inom coaching och personlig utveckling och även medicinsk rådgivning. Självklart kan du använda ditt företags friskvårdsbidrag om du önskar.

Välkommen till en första kontakt på telefon 0708-14 23 20 eller epost@chahlgren.se med dina frågor och önskemål.

Jag har min mottagning på Luntmakargatan 52 i Stockholm i väl anpassade lokaler, nära Rådmansgatan T-bana. När det gäller uppdrag för företag ansluter jag ibland till  kontoren.