Min erfarenhet

Christer Ahlgren Psykosyntesterapeut

Jag har jag tidigare arbetat som konsult och  marknadschef i företag i Sverige och utomlands. Genom åren har uppdragen ibland handlat om krishantering och just där började mitt intresse för psykologi i olika former och hur olika händelser i tiden påverkar våra möjligheter att fatta beslut.

Det blev tydligt hur viktigt det är att stötta och guida berörda individer än att enbart fokusera på det formella kommunikationsarbetet.
Genom utbildningen till diplomerad psykosyntesterapeut PsA hamnade bitarna på plats.

Jag arbetar idag med klienter som lider av att vara medberoende till närståendes problematik, av okontrollerad ilska, obalanserad högkänslighet och känslor av sorg och nedstämdhet. Ibland med personer som tycks ha förlorat en del av sina uttryck och kreativitet.

Psykosyntesen ser människan i ett helhetsperspektiv som inkluderar erfarenheter från livet men också outnyttjad personlig energi. Genom utbildningen på PsykosyntesAkademin i Stockholm är jag knuten till European Association for Psychotherapy (EAAP) och är medlem i svenska yrkesförening Psykosyntesföreningen. Se www.psykosyntesforeningen.se