Erfarenhet och vilja

Christer Ahlgren psykosyntesterapeut, PsA.

I mitt yrkesliv har jag varit företagskonsult och marknadschef i företag i Sverige och utomlands. Genom åren har uppdragen ibland handlat om krishantering. Just här började mitt intresse för psykologi i olika former och hur olika händelser i tiden påverkar våra möjligheter att fatta beslut.

Det blev tydligt hur viktigt det är att stötta och guida berörda individer och grupper än att enbart fokusera på det formella kommunikationsarbetet. Min egen tidiga livshistoria har också varit en av drivkrafterna. Genom utbildningen till diplomerad psykosyntesterapeut på PsykosyntesAkademien, PsA, hamnade bitarna på plats.

Idag arbetar jag med klienter som lider av medberoende till närståendes problematik, av att ofta vara arga, att ha en obalanserad känslighet eller lida av sorg och nedstämdhet under längre tid. Ibland sägs att kreativiteten ha mist glädje och uttryck.

Jag ser dig i ett helhetsperspektiv som inkluderar dina erfarenheter men också din outnyttjade energi.

Vid sidan om samtalsterapin arbetar jag för bolags styrelser för att stödja ledamöterna i deras strategiska  arbete. Jag är medlem i Styrelseakademin Stockholm. Genom utbildningen på PsykosyntesAkademin  är jag knuten till yrkesföreningen European Association for Psychotherapy (EAAP) och är medlem i den svenska yrkesföreningen Psykosyntesföreningen (PsF).